INOVATIVNA TEHNOLOGIJA NOVE GENERACIJE

Newster je sterilizator –konverter infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada i oštrih predmeta, koji nastaje kod pružanja zdravstvene njege pacijenata.
 
Sterilizator je rezultat naprednog istraživačkog projekta koji je do visokog tehnološkog stupnja doveo svaki tehnički detalj sistema, posvećujući posebnu pažnju optimalnim ergonomskim uvijetima, osiguravajući na taj način prihvatljivu cijenu samog sistema i njegove uporabe, održavanja i operativnih troškova. Tehnološka cjelina uređaja zauzima 12-15 m².
Ustanove koje koriste tehnologiju Newster rade obradu infektivnog otpada na mjestu nastanka što im omogućuje znatno smanjenje troškova zbrinjavanja otpada, povećanu zaštitu od bolničkih infekcija, daje veću sigurnost osoblja, smanjuje rizike u transportu i manipulaciji opasnim otpadom, smanjuje količine proizvedenog infektivnog otpada kao i rizike , do minimuma reducira štetan utjecaj na okoliš u skladu sa standardima EU i važećim HR zakonima. Tretirani otpad pretvara se u kruti komunalni otpad (CER 200301) ili gorivo iz otpada (CER 191210).
+
Newster koristi patentiranu tehnologiju za tretman potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada te oštrih predmeta, tehnologija se bazira na postupku tretiranja otpada na visokoj temperaturi bez potrebe za spaljivanjem. Ovakva metoda sterilizacije je testirana, patentirana, certificirana i trenutno najbolja dostupna tehnologija u svijetu, kao alternativa tradicionalnom načinu zbrinjavanja medicinskog otpada.

Karakteristike procesa sterilizacije

U slučaju nepravilnog rada tijekom ciklusa obrade, kretanje zraka i isparina je prema unutrašnjosti komore, tako da ne postoji mogućnost ispuštanja opasnog aersola van iz sterilizatora prema prostoru u kojem se uređaj nalazi. Sterilizacija se odvija postizanjem kontrolirane temperature od 150°C u blagom podtlaku manjem od 1 bara. Pomoću rotora sa noževima smještenog u bazi sterilizacijske komore (pri brzini od 2400 okretaja/min).
Otpad zatim prolazi kroz fazu sterilizacije i potpune transformacije.
Sve pare koje izlaze iz uređaja su akumulirane za sakupljanje i hlađenje vodom obogačenom natrij hipokloritom (NaOCI), te usmjerene u filtere od aktivnog ugljena a zatim u apsolutni filter (DOP 99,999%) prije nego što stignu do aspiratora koji cijeli uređaj održava u podtlaku.

Procesni ciklus

Operater puni uređaj sa bolničkim otpadom, zatvara poklopac te pritišće gumb za start.
 1. U početku rotor se vrti u prvoj brzini i usitnjuje materijal uz kontinuirani rast temperature.
 2. Kada je materijal usitnjen rotor prelazi u drugu brzinu, temperatura raste do faze isparavanja 95°C.
 3. Sada temperatura ostaje stabilna sve dok ne ispari vlaga temperatura se ponovno diže
 4. Faza sterilizacije obrađenog otpada 150°C., nakon koje se otpad hladi vodom do 95°C.
 5. Sada je ciklus završen. Otpad, sada sterilan se automatski prazni u pakirni uređaj
 6. Sterilizator je spreman za novi ciklus.
Sterilizator Newster projektiran je da radi u malom podtlaku
Tijekom cijelog ciklusa obrade i tretmana otpada temperatura se mjeri u realnom vremenu, velikom preciznošću koju postiže pomoću specijalnih patentiranih senzora ugrađenih u sterilizacijskoj komori i ugrađenih u samom uređaju na kritičnim točkama

Kako radi Newster?

Iz tog razloga Newster radi u podtlaku i ne treba tlačne pare unutar komore kako bi dosegnuo temperaturu od 150°C. Sve se odvija u dekomprimiranoj komori čime se izbjegava bilo kakav rizik za okoliš i operatera. Sa Newster sistemom otpad je sitno isjeckan čime dopušta potpun prodor topline stoga se čestice zagrijavaju do svoje srži, a ne samo površinski te temperatura dostiže 150°C čime je smrtonosna za mikroorganizme i bakterije. U isto vrijeme specijalni kompjuter kontrolira  tijek kretanja temperature i vrijeme ekspozicije potrebno za sterilizaciju obrađenog materijala. Ova tri parametra zajedno osiguravaju sterilizaciju visoke kvalitete. Tijekom ciklusa toplinska razgradnja proteina kroz reakciju s vodom i procesom proizvodi bubrenje jezgre proteina i njegovu konačnu eksploziju, proces se događa istovremeno kako bi osigurala učinkovita sterilizacija i dobio iskoristivi finalni proizvod.Mehanička energija proizvedena električnim motorom grije sterilizacijsku komoru uređaja. Rotor sa ugrađenim noževima usitnjava otpad u doljnjem dijelu komore,  te proizvedenim mehaničkim trenjem utječe na kinetičku energiju i kontrolirano povećanje temperature. Proizvedena energija inducira temperaturu potrebnu za sterilizaciju.

Jednostavan za korištenje, ekonomičan i prilagođen za potrebe bolnica

Oprema je skrojena za potrebe zdravstvenih ustanova i može biti instalirana na licu mjesta u malim prostorijama. Uz zahtjev i naknadu može biti opremljen vagom te sustavom za čišćenje. Potrebni priključci,osim napajanja, su vrlo slični priključcima potrebnim za kućansku perilicu za rublje. Tehnologija je laka za korištenje i može biti korištena od strane laika.Radni troškovi uz potrošnju energije, održavanja,operativnog osoblja i potrošnog materijala omogućavaju znatno smanjenje troškova odlaganja.

Učinci sterilizacije

Uvjeti koji se primjenjuju u sterilizatoru Newster sprečavaju mogućnost preživljavanja spora nakon obrade otpada, pod bilo kojim uvjetima kontaminacije, čak i ako se teoretski u cijelosti (100%) tretirani materijal sastoji od mikroorganizama. Uređaj samostalno vrši potpunu sterilizaciju sistema, uključujući različite vodove, kolone za sakupljanje i tretman isparina, interne površine, te konkretnije i sve zone koje nisu u direktnom kontaktu s otpadom koji se obrađuje.

Obrađeni otpad je suh, sterilan, usitnjen, neprepoznatljivog porijekla, bez neugodnih mirisa te iskoristiv kao izvor energije.

Učinkovitost, finalni proizvod

Nominalni kapacitet Newster uređaja je: Newster 5 (15/20 kg/h), Newster 10 (30/50 kg/h) i Newster 50 ( 80-100 kg/h). Vrijeme potrebno za jedan ciklus obrade je oko 30 min. ovisno o vlažnosti tretiranog otpada.
Tako steriliziran otpad može se smatrati inertnim neopasnim otpadom, a može biti iskorišten i kao izvor energije zbog visokoenergetskog sadržaja, otprilike 4.000-7.000 kcal/kg. Toplinska vrijednost tretiranog otpada može se usporediti sa toplinskom vrijednosti mrkog ugljena.
Zaštita i sigurnost koju pruža sterilizator Newster su neusporedivi sa drugim tehnologijama koje se koriste u svijetu, te je stoga vrlo važno napomenuti njegovu potpunu usklađenost sa postojećim zakonodavstvom EU, normama CEE te standardima kvalitete same izrade sterilizatora.

Sve aktivnosti uređaja praćene su stalnim auto-nadzorom te pisanim izvješćem stanja koje uređaj snima i kontinuirano u obliku ispisa izvještava o svakoj pojedinoj fazi ciklusa. Visoki stupanj tehnološke sigurnosti i nadzora rada uređaja jamči upraviteljima i djelatnicima bolnica, koji su odgovorni za sigurno uništavanje otpada, da u potpunosti rade u skladu s postojećim zakonodavnim propisima.

Uključivanje Newster tehnologije samim bolnicama, podrazumijeva sve prednosti obrade otpada na licu mjesta

Garancija sterilnosti i dekontaminacije

Sterilizator Newster omogućava postizanje vrijednosti redukcije mikro-organizama i dekontaminacije, potpune transformacije otpada reda veličine 50log10, ili drugim riječima 1 “preživjeli” od 10⁵⁰. Usporedbe radi, sistemi autoklaviranja ili mikrovalne radijacije za sterilizaciju medicinskog otpada garantiraju eliminiranje mikro-organizama u vrijednosti redukcije koja ne prelazi 10log10, ili 1 “preživjeli” od 10.

Putem ovog procesa obrada se vrši istovremeno u jednoj fazi i istom ciklusu, na ovaj siguran i učinkovit način dobiva se rezultat potpunog uništenja svih mikroorganizama i njihovih spora koji su prisutni u otpadu.

Uređaj je kompaktan, jednostavan za transport, te može biti instaliran u manjoj prostoriji ili kontejneru u krugu bolnice (zdravstvene ustanove)

Što Newster obrađuje?

Tretirani materijali: plastika, papir, tkanina, celuloza, staklo, papir, oštri metalni predmeti, plastični dijelovi, dijalizatori, infuzija, flasteri, gaze, laboratorijski uzorci itd.
Što se ne može tretirati: radioaktivni materijal, zapaljivi materijal, eksplozivni materijal, kamenje, metalni dijelovi veći od 100 g. drvo, deke, plahte, popluni, organski ostaci, kemikalije itd.

Zašto izabrati Newster?

 • Sterilizacija, a ne samo dezinfekcija otpada
 • Mogućnost ISO certificiranja za gospodarenje otpadom
 • Smanjenje opasnosti i nesreća u bolnicama i sa osobljem
 • Poboljšanje u gospodarenju otpadom
 • Poboljšanje higijene u bolnicama
 • Prilika za pokretanja energetskih projekata koristeći sterilizirani otpad kao gorivo
 • Smanjenje potrošnje vezano uz predostrožnost
 • Smanjenje troškova transporta i skladištenja zbog smanjenja mase i volumena otpada
 • Sterilizirani otpad može biti skladišten na duži vremenski rok
 • Smanjenje rizika koji proizlaze iz potrebe za transportom
 • Velika ušteda u cijeni zbrinjavanja
 • Kontrola težine prije i poslije tretmana
 • Smanjenje količine proizvedenog otpada
 • Dokazana izvrsnost  u obradi bolničkog otpada

Ekološki prihvatljiv

 • Newster sterilizator nema utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš
 • Smanjuje Co2 emisije štetnih plinova
 • Certifikat dokazuje poštivanje propisa o zaštiti okoliša
 • Smanjuje ispušne pare zahvaljujući kolonama za kondenziranje
 • Ne zagađuje otpadne vode
 • Dozvoljen kontakt „golom rukom“
 • Smanjuje ispušne plinove

Kontaktirajte nas

Gajeta d.o.o.


Črnomerec 63, 10 000 Zagreb

CERTIFIKATI

ISO 14001 ISO 9001

Newsletter

Prijavite se na newsletter listu i primajte novosti u Vaš sandučić.